Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Uygulama hizmeti vermek üzere davetlisi olduğumuz ihaleye ait tüm dosyalar öncelikle proje grubu ve teklif mühendisleri tarafından incelenir. Teknik ve idari şartnameler doğrultusunda detaylı teklif çalışmaları ilgili teklif mühendisleri tarafından hazırlanır.

Uygulama sürecinde, şantiye şefi altında teknik ve idari şantiye organizasyonu kurularak mobilizasyon çalışmaları yapılır ve uygulama süreci başlar.

Firmamız, uygulama sürecinde işin şartnamesi ve proje yönetimi kararları doğrultusunda malzeme temini ve montaj çalışmalarını yürütür. Uygulama çalışmalarında, iş bitim süresi baz alınarak yapılan planlamalar ve iş programına uyum esastır.

Tüm şantiyelerimizdeki idare organizasyonu; uygulama sürecinde gerekli olabilecek proje tadilatları, imalat çizimleri (shop drawings) ve yapıldığı gibi (as built) projeleri hazırlayabilme ve olası teknik problemleri çözebilme kabiliyetindedir.

NRC; işin tekniğinden ödün vermeden zamanında teslim edilmesi yanında, tüm sistemlerin eksiksiz ve sorunsuz çalışır vaziyette teslim edilmesinin öneminin bilincindedir. Devreye alınan tüm sistemler için hedeflenen şartlar sağlanana kadar, gerekli tüm adaptasyon ve düzenleme çalışmalarının yapılması ve buna bağlı olarak işveren memnuniyetinin sağlanması esas hedefimizdir.